Skip to main content

Coachande samtal

Om coachande samtal med Julia Ilke

Den väntar på dig — stolen där du får landa på riktigt och ta plats med allt som är du. Låt orden flöda eller låt tystnaden tala. Det finns inget krav på prestation, mål eller mening utan tillsammans utforskar vi vart du befinner dig just nu och i vilken riktning du längtar efter att växa.

Jag som lsysnar är psykologisk coach utbildad vid sveriges enda akademiska coachutbildning vid Högskolan i Skövde. Med en högskoleexamen i ämnena psykologisk coaching, positiv psykologi och kognitiv neurovetenskap har jag en bred kunskap om både det coachande samtalet och hur en förändring skapas och möjliggörs. Vid sidan av de akademiska studierna är jag även yogalärare. (Du kan läsa mer ingående om metoderna här nedan.)

Min drivkraft är att förenkla det som är svårt och ge plats åt det som hamnat i skymundan. Förändring och välmående handlar sällan om att göra mer eller om att bli ännu bättre. Min erfarenhet säger mig att det ofta är precis tvärtom. I min praktik med yoga har jag utvecklat min tillit till att det finns ett lärande i allt som händer oss. Ett lärande vi inte ska eller behöver kämpa emot utan istället med rätt verktyg kan tillåta. Livet blir på så vis inget krig som ska vinnas utan en resa i utveckling och utforskande av vilka vi egentligen är.

När du kommer till mig får du berätta. Jag lyssnar och ställer frågor som hjälper dig att reflektera och tänka i nya banor. Tillsammans  tittar vi på mönster och skeenden som återupprepas utan att du vet varför eller hur du ska bryta dem. Vi frågar oss också vilka behov och vilken längtan du bär på men som kanske aldrig hamnar inom räckhåll för att bli verklighet.

För att förstå vem du är och varför saker och ting har blivit som de blivit tittar vi ibland tillbaka på din historia, men riktningen är alltid framåt. När vi blickar tillbaka är det för att skapa förståelse för nuet och hämta lärdomar inför framtiden.

Jag finns för dig som bollplank och som en kunskapsbank du kan använda för att få råd och verktyg för att hantera det som upplevs svårt. Mellan sessionerna kan du få uppgifter att göra, men det är frivilligt och vi formar samtalen efter vad som passar dig och din livssituation bäst.

Ingen fråga är för stor eller liten för att ta till ett coachande samtal. Du behöver inte veta vad du vill prata om, bara att du vill prata med någon som verkligen lyssnar.

Varmt välkommen att boka ditt första samtal!

Du når mig på hej@coachandesamtal.se

Läs mer och boka tid

Följ YOGAHUSET

 | 

© 2015

Webbdesign- FEW Konsult. Foton på Julia- Niklas Jumlin. Logotyp- Anna Söderström.