Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.yogahusetuppsala.se.

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De innehåller ingen personlig information, men är till hjälp för att vi ska kunna ge dig en bra användarupplevelse. Cookies ger oss också besöks- och användarstatistik som informerar oss om hur vi kan förbättra webbplatsen för dig som besökare. Till vår hjälp för att kunna se besöks- och användningsstatistiken används tjänsten Google Analytics.

Betalningslösning

Vi använder oss av kortbetalning via Zettle vid betalning på plats i studion. Köp via webshopen görs genom Zoezi. Ditt kortnummer skickas genom en krypterad anslutning direkt till banken. Yogahuset Uppsala har inte tillgång konfidentiell information som berör ditt kort eller bankkonto.

GDPR

Integritetspolicy för Yogahuset Uppsala AB Yogahuset Uppsala AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med att vi tillhandahåller yogakurser och yogaklasser och genom din kontakt med vår hemsida www.yogahusetuppsala.se.

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, exempelvis namn, bild, personinformation och kontaktuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att du som kund och användare av våra tjänster hemsidor kan vara säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, framför allt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR)

Vilken information vi behandlar

  • Person- och kontaktuppgifter 
  • Namn på deltagare telefonnummer och e-post
  • Information om produkt/tjänst 
  • Information om produkt/tjänst, leveransuppgifter och faktureringsuppgifter (t.ex. vald betallösning, genomfört köp m.m.)

 

Syfte med behandlingen

De personuppgifter vi samlar in används för att vi ska kunna tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du efterfrågar, d.v.s. så att vi kan fullgöra avtalet med dig. Behandlingen sker främst i följande syften:

  • Tillhandahållande, organisation och administration av medlemskap och kurser Kundvård/Information

 

Min profil

På din bokningskonto i Zoezi sparas uppgifter som namn, adress, epost och telefonnummer. I din profil kan du bland annat boka klass, se din köphistorik, skriva ut kvitton och samt administrera ditt lösenord.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Våra nyhetsbrev skickas till de kunder som har valt att ta del av nyhetsbrevet genom ett aktivt val. Nyhets/informationsbrev kan även komma att skickas till specifika grupper som har anmält sig till samma kurs.

Om du inte vill ta emot fler nyhetsbrev kan du avregistrera dig via länken i ett nyhetsbrev.

Fotografier på hemsidan

Ibland kan vi fråga dig som kund om du vill ställa upp för att fotograferas i marknadsförande syfte. Fotografierna används framför allt på hemsidan och i sociala medier. Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke innan vi fotograferar dig.

Lagliga krav

Vi behandlar även de personuppgifter som vi har fått genom våra kontakter med dig för att uppfylla lagstadgade förpliktelser. Till exempel pågrund av lagstiftning som avser konsumenträtt, redovisning och bokföring.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att efterleva lagstadgade krav, är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tjänsten/produkten som du efterfrågat.

Hur vi samlar in information om dig

Merparten av de personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss i samband med att du har kontaktat oss, använder våra tjänster eller beställer våra produkter. I vissa fall kan vi dock få uppgifter om dig från en tredje part (t.ex. om någon annan än du själv har anmält dig till våra kurser eller evenemang).

För betalningsfunktionen via webshopen eller vid betalningen på plats i studion anlitar vi externa betalningsleverantörer för att hantera betalningar (Zoezi och Zettle). Våra betalningsleverantörer är ensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din betalning. För mer information om vilka uppgifter som behandlas i samband med att betalningen genomförs hänvisar vi dig därför att kontakta Zoezi ellerZetttle beroende på hur du genomfört din betalning. 

Vilka delar vi informationen med?

Som utgångspunkt delar vi inte dina personuppgifter med andra. Enligt våra rutiner är det endast personal i studion som behöver personuppgifter för att vi ska kunna leverera den tjänst/produkt som du har beställt.

Vi använder oss av ett antal betrodda externa samarbetspartners, som ibland kommer i kontakt med dina personuppgifter. Det rör sig bland annat om vår anlitade redovisningskonsult som får tillgång till de personuppgifter som behövs för  Yogahuset Uppsala AB:s redovisning. Vi kräver att alla våra samarbetspartners skyddar dina personuppgifter på lämpligt sätt genom avtal som upprättas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Som utgångspunkt sker all behandling av dina personuppgifter lokalt.

Hur länge vi sparar informationen

Vi strävar efter att bevara dina personuppgifter endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig och de syften som vi har beskrivit ovan. Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev, sparar vi även dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Sådana uppgifter som vi behöver spara för att uppfylla lagstadgade krav, garantiförpliktelser eller hantera reklamationsärenden kan sparas för en längre period. Som utgångspunkt bevarar vi personuppgifter som vi behöver för att efterleva lagstadgade krav på bokföring i 7 år.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer att på din begäran (eller på eget initiativ) rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om möjligt, få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. När du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss för att ta tillbaka samtycket.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se)

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordning. Du kan kontakta oss p ånedanstående kontaktuppgifter

Yogahuset Uppsala (559026-0773) info@yogahusetuppsala.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Yogahuset Uppsala AB kan komma att ändra bestämmelserna i denna integritetspolicy och kommer då att publicera den justerade integritetspolicyn på respektive hemsida, med information om när ändringarna träder i kraft.