Kurser

  • Vi erbjuder flera olika kurser i yoga. Kurserna startar löpande under terminens gång.
  • En anmälan är alltid bindande. Platsen kan dock överlåtas utan kostnad.

Hatha Basic

– Nybörjaryoga

Vill du lära dig yoga från grunden? Välkommen på fortsättningskurs i Hatha Basic som riktar sig till dig som gått vår 8-veckors grundkurs, eller som har motsvarande grundläggande kunnande om yoga.

Hathayoga är den yogaform som de flesta andra yogastilar härstammar ur. Det är en yogaform som är fysiskt stärkande och mentalt avslappnande. Yogan skapar ett utrymme där du kan vara närvarande i kroppen samtidigt som sinnena får vila och du kan gå bortom känslor och tankar.

Under dessa klasser lägger vi tid på att gå igenom positionerna noga och efter en kurs i Hatha Basic har du grunderna du behöver för att tryggt kunna fortsätta ditt yogautövande.

Bokning till denna kurs garanterar dig plats på alla tillfällen. För dig med års-, termins- , månads- eller klippkort finns ett antal platser på denna kurs som kan bokas veckovis.

Prova på: Öppna Basic-klasser 11/1, 18/1 samt 25/1 kl 17:00-18:00. Boka genom att klicka på “Boka” i schemat.

När: Tisdagar kl 17:00-18:00 med start 1/2. Uppehåll v. 8. 8 gånger.

Pris: 1700 kr

Lärare: Mauri Malfert

 

BOKA HATHA BASIC

YOMI YIN

– Yoga och Mindfulness

YOMI är en vetenskapligt beprövad metod som kombinerar psykologisk teori med yoga- och mindfulnesspraktik. Den riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur man hanterar stress, oro och andra svårigheter i vardagen.

YOMI YIN-kursen som hålls på Yogahuset under våren 2022 sträcker sig över 10 tisdagar. Varje session består av teoretiska inslag grundade i psykologisk kunskap, kombinerat med mindfulnessövningar och yinyogapraktik. Varje session följer olika teman i vilka vi fördjupar oss. Exempel på teman är “Observation och andning”, “Tillämpning av acceptans” och “Självomhändertagande”. Syftet med YOMI är att hjälpa deltagarna att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva, med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda. Tyngdpunkten ligger i att lära sig känna igen och acceptera sina egna behov och resurser, för att hitta ett mer funktionellt sätt att förhålla sig till dessa. Arbetet i YOMI YIN sker huvudsakligen med dig själv i tystnad, men det kommer även finnas visst utrymme för diskussion mellan deltagare under kursens gång.

Yogan som utförs är Yinyoga. Det är en lugn och meditativ form av yoga där varje position hålls i 3-5 minuter. Passar nybörjare så väl som erfarna yogisar.

Läs mer: www.yomi.nu

När: Tisdagar kl 19:30-21:00 med start 1 mars. 10 gånger. Uppehåll v. 15

Pris: 2995 kr

Lärare: Sofia Lundahl, legitimerad psykolog och yogalärare

Övrigt: Om Sofia blir sjuk flyttas kursen fram en vecka.

 

BOKA YOMI YIN

Om den psykologiska och vetenskapliga grunden i YOMI:

YOMI har sin psykologiska grund i inlärningspsykologi och beteendeterapi, med influenser från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion Focused Therapy (CFT). Det innebär att vi anser att det vi gör (våra inre och yttre beteenden) i hög grad påverkar hur vi mår och fungerar och att vi för att ändra hur vi mår behöver börja med att ändra våra beteenden. Det innebär också att vi tror att vi inte kan ta bort jobbiga tankar, känslor eller impulser, utan att vi istället behöver hitta fungerande sätt att förhålla oss till det som gör ont i livet. Vilket lika mycket kan handla om yttre saker som händer, som inre tankar, känslor och upplevelser.

I YOMI-praktiken arbetar vi med att våga möta just våra egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser på ett mer observerande och accepterande sätt. Vi arbetar med att i dessa stunder, där det ibland smärtar, vara mer medkännande med oss själva och ta hjälp av mindfulness- och yogapraktiken för att må bättre.

YOMI har utvecklats av och lärs alltid ut av legitimerade psykologer som även är yogalärare. Det är just kombinationen av psykologi, yoga och mindfulness som utgör grunden i YOMI. YOMI har utvärderats i flera vetenskapliga studier i samarbete med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. De resultat vi hittills fått fram visar att de personer som genomgått originalversionen av YOMI YIN-programmet sänkte sina nivåer av upplevd stress och oro signifikant. Just nu pågår även forskningsprojekt i programmen YOMI Recover och YOMI YANG.

Gravidyoga

Kursen i gravidyoga vänder sig till dig som väntar barn, oavsett vilken erfarenhet av yoga du har sedan tidigare. Under gravidyogan gör vi yoga som passar den gravida kroppen och som förbereder dig, både kroppsligen och mentalt, inför den kommande förlossningen.

Med gravidyoga kommer du att bli starkare i kroppen och minska risken för att få ont i ryggen av den växande magen. Under klassen blandas fysisk yoga med avspänningstekniker. Ett tillfälle riktar särskilt in sig på hur tekniker från yogan kan användas under förlossningen.

Gravidyoga rekommenderas från graviditetsvecka 15. Vill du börja tidigare är du såklart välkommen!

För att skapa en trygg atmosfär ges gravidyogan endast som slutna kurser för dem som anmält sig.

När: Onsdagar 19:30-20:30 med start 19 januari, 8 gånger. Uppehåll v. 8

Pris: 1700 kr

Lärare:  Julia Ilke

BOKA GRAVIDYOGA

Postural Träning

Postural Träning är en unik träningsmetod för att komma till rätta med smärta och stelhet i kroppen.

Övningarna syftar till att aktivera och stärka de inre hållningsmusklerna för att på så vis avlasta rörelsemuskler och leder. Om du får värk i kroppen av att yoga, springa, gå eller bara av att sitta och stå så är det sannolikt att det beror på att dina hållningsmuskler inte gör sitt jobb. Postural Träning är en mild men samtidigt oerhört effektiv träning för att få ditt hållningssystem att vakna och börja jobba igen. Pågående smärtproblematik som återkommande ryggskott, diskproblem, knäskador osv. är generellt inget hinder för att delta, snarare tvärtom. Är du osäker så kontakta oss innan du gör din bokning.

Kursen ges i en något mindre grupp för att alla ska kunna få personlig guidning. Bokning till denna kurs garanterar dig plats på alla tillfällen. För dig med års-, termins- , månads- eller klippkort finns ett antal platser på denna kurs som kan bokas veckovis.

Prova-på klasser 4/12 kl 10:00-11:15, 20/12 kl 17:15-18:30 samt 10/1 kl 17:15-18:15. Boka genom att klicka på “Boka” i schemat.

När: Måndagar kl 17:15-18:15 med start 17/1. Uppehåll v. 8 då ni tränar själva utifrån det program ni får med er. 10 gånger.

Pris: 2595 kr

Lärare: Julia Ilke, diplomerad Postural Tränare

Övrigt: Om Julia blir sjuk flyttas kursen fram en vecka fram

 

BOKA POSTURAL TRÄNING

postural träning

Zen-meditation

Zazen är en över 1000 år gammal meditationslära som tillhör den japanska Zen-traditionen. Under denna 8-veckorskurs får du chansen att lära dig meditera med en sann mästare. Varje tillfälle inleds med en kortare stund teori. Därefter mediterar gruppen tillsammans. Avslutningsvis följer en traditionell tecermoni samt möjlighet att ställa frågor. Inga förkunskaper krävs.

Bokning till denna kurs garanterar dig plats på alla tillfällen. För dig med års-, termins- , månads- eller klippkort finns ett antal platser på denna kurs som kan bokas veckovis.

“Do not follow ideas of others, but learn to listen the voice within yourself. Your body and mind will become clear and you will realize the unity of all things” 

Zen Master Dogen (1200-1253)

Intro till ZEN-meditation: Söndag 9 januari kl 10:30-12

När: Torsdagar kl 18:45-20:00 med start 20/1. 8 gånger

Pris: 1700 kr

Lärare: Marco D. Simeunovic, Zen-lärare

Övrigt: Kursen ges på engelska. Om Marko blir sjuk flyttas kursen fram en vecka fram.

 

BOKA ZEN-MEDITATION

YOGAFILOSOFI
– och de existensiella frågorna

Vad är filosofin bakom yoga? Vad är ett gott liv? Hänger dessa frågor ihop? Det är vad vi kommer utforska över sex tillfällen i höst.
Den här kursen vänder sig till dig som funderar över meningen med alltihop: Varför finns vi? Vad är kunskap? Vem är jag? Vad är rätt? Vad är medvetande? Finns sanning? Med utgångspunkt i yogafilosofin kommer vi gräva djupare i existentiella frågor.
Varje träff tar avstamp i ett antal verser ur Patañjalis Yoga-sūtra och en relaterad existentiell fråga. Varje tillfälle inleds med att Malin ger kontext samt visar på möjliga jämförelser med andra tänkare och tankar ur både de västerländska och de österländska idétraditionerna. Sedan pratar och filosoferar vi tillsammans,
Filosofi handlar om livet och alla människor som lever har förutsättningarna som behövs för att börja filosofera. På den här kursen möts vi utifrån våra olika erfarenheter för att fundera mer tillsammans. Därför krävs inga förkunskaper utan bara en stor nyfikenhet och en vilja att öppna upp för nya sätt att tänka.
För dig med kort på Yogahuset finns även möjlighet att stanna kvar på en Hatha Vinyasa-yogaklass efter varje tillfälle.
Kursbok: Patañjali, Yoga-sūtra, övers. Måns Broo, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, 2019
OBS! Tänk på att beställa litteratur i god tid innan kursstart
När: Vårens datum kommer inom kort.

Pris: 

Lärare: Malin Jörnvi, har sex års akademiska studier inom filosofi och konst bakom sig. Hon är dessutom yogalärare med 15 års egen yogapraktik samt ett livslångt intresse för de existentiella villkoren. Under hösten utbildar hon sig även inom filosofisk praxis.

Övrigt: Om  Malin blir sjuk flyttas kursen fram en vecka

 

BOKA YOGAFILOSOFI

Följ YOGAHUSET

 | 

Webbdesign- FEW Konsult. Foton på Julia- Niklas Jumlin och Mohammed Salik Logotyp- Anna Söderström.