Kurser

  • Vi erbjuder flera olika kurser i yoga. Kurserna startar löpande under terminens gång.
  • En anmälan är alltid bindande. Platsen kan dock överlåtas utan kostnad.

Hatha Basic

– Nybörjaryoga, fortsättning

Vill du lära dig yoga från grunden? Välkommen på fortsättningskurs i Hatha Basic som riktar sig till dig som gått vår 8-veckors grundkurs, eller som har motsvarande grundläggande kunnande om yoga.

Hathayoga är den yogaform som de flesta andra yogastilar härstammar ur. Det är en yogaform som är fysiskt stärkande och mentalt avslappnande. Yogan skapar ett utrymme där du kan vara närvarande i kroppen samtidigt som sinnena får vila och du kan gå bortom känslor och tankar.

Under dessa klasser lägger vi tid på att gå igenom positionerna noga och efter en kurs i Hatha Basic har du grunderna du behöver för att tryggt kunna fortsätta ditt yogautövande.

Bokning till denna kurs garanterar dig plats på alla tillfällen. För dig med års-, termins- , månads- eller klippkort finns ett antal platser på denna kurs som kan bokas veckovis.

När: Måndagar 17:15-18:15. 8 gånger med start 18 oktober. Uppehåll v.44

Pris: 1700 kr

Lärare: Julia Ilke

Övrigt: Bokad plats kan ej avbokas.

 

BOKA HATHA BASIC

YOMI YIN

– Yoga och Mindfulness

YOMI är en vetenskapligt beprövad metod som kombinerar psykologisk teori med yoga- och mindfulnesspraktik. Den riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur man hanterar stress, oro och andra svårigheter i vardagen.

YOMI YIN-kursen som hålls på Yogahuset under våren 2021 sträcker sig över 10 onsdagar. Varje session består av teoretiska inslag grundade i psykologisk kunskap, kombinerat med mindfulnessövningar och yinyogapraktik. Varje session följer olika teman i vilka vi fördjupar oss. Exempel på teman är “Observation och andning”, “Tillämpning av acceptans” och “Självomhändertagande”. Syftet med YOMI är att hjälpa deltagarna att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva, med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda. Tyngdpunkten ligger i att lära sig känna igen och acceptera sina egna behov och resurser, för att hitta ett mer funktionellt sätt att förhålla sig till dessa. Arbetet i YOMI YIN sker huvudsakligen med dig själv i tystnad, men det kommer även finnas visst utrymme för diskussion mellan deltagare under kursens gång.

Yogan som utförs är Yinyoga. Det är en lugn och meditativ form av yoga där varje position hålls i 3-5 minuter. Passar nybörjare så väl som erfarna yogisar.

Läs mer: www.yomi.nu

När: Nästa kursstart våren -22

Pris: 2995 kr

Lärare: Sofia Lundahl, legitimerad psykolog och yogalärare

Övrigt: Om Sofia blir sjuk och en klass behöver ställas in så flyttas hela kursen en vecka fram.

 

BOKA YOMI YIN

Om den psykologiska och vetenskapliga grunden i YOMI:

YOMI har sin psykologiska grund i inlärningspsykologi och beteendeterapi, med influenser från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion Focused Therapy (CFT). Det innebär att vi anser att det vi gör (våra inre och yttre beteenden) i hög grad påverkar hur vi mår och fungerar och att vi för att ändra hur vi mår behöver börja med att ändra våra beteenden. Det innebär också att vi tror att vi inte kan ta bort jobbiga tankar, känslor eller impulser, utan att vi istället behöver hitta fungerande sätt att förhålla oss till det som gör ont i livet. Vilket lika mycket kan handla om yttre saker som händer, som inre tankar, känslor och upplevelser.

I YOMI-praktiken arbetar vi med att våga möta just våra egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser på ett mer observerande och accepterande sätt. Vi arbetar med att i dessa stunder, där det ibland smärtar, vara mer medkännande med oss själva och ta hjälp av mindfulness- och yogapraktiken för att må bättre.

YOMI har utvecklats av och lärs alltid ut av legitimerade psykologer som även är yogalärare. Det är just kombinationen av psykologi, yoga och mindfulness som utgör grunden i YOMI. YOMI har utvärderats i flera vetenskapliga studier i samarbete med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. De resultat vi hittills fått fram visar att de personer som genomgått originalversionen av YOMI YIN-programmet sänkte sina nivåer av upplevd stress och oro signifikant. Just nu pågår även forskningsprojekt i programmen YOMI Recover och YOMI YANG.

ONLINE YOMI Yin

Om du inte vill eller kan delta på plats i studion erbjuder vi även möjlighet att delta hemifrån. Klassen i studion livesänds och du är med oss ifrån den plats du befinner dig på. Vi sänder vi en sluten grupp på Facebook och filmerna ligger kvar hela kursperioden så att du kan titta när du vill samt även flera gånger.
Du får ett textkompendium till varje tillfälle. I gruppen kan du även ställa frågor direkt till läraren.

Pris: 1995 kr
Lärare: Sofia Lundahl, legimiterad psykolog och yogalärare

 

BOKA YOMI YIN ONLINE

Gravidyoga

Kursen i gravidyoga vänder sig till dig som väntar barn, oavsett vilken erfarenhet av yoga du har sedan tidigare. Under gravidyogan gör vi yoga som passar den gravida kroppen och som förbereder dig, både kroppsligen och mentalt, inför den kommande förlossningen.

Med gravidyoga kommer du att bli starkare i kroppen och minska risken för att få ont i ryggen av den växande magen. Under klassen blandas fysisk yoga med avspänningstekniker. Ett tillfälle riktar särskilt in sig på hur tekniker från yogan kan användas under förlossningen.

Gravidyoga rekommenderas från graviditetsvecka 15. Vill du börja tidigare är du såklart välkommen!

För att skapa en trygg atmosfär ges gravidyogan endast som slutna kurser för dem som anmält sig.

När: Torsdagar 20:00-21:00. 8 gånger med start 14 oktober

Pris: 1700 kr

Lärare:  Julia Ilke

BOKA GRAVIDYOGA

ONLINE Gravidyoga

Under pandemin har vi märkt en stor efterfrågan på att kunna delta i yoga på ett så säkert sätt som möjligt med tanke på smittspridningen. Att lägga kursen i studion på en liten udda tid är ett sätt för att minska kontakten med andra både i studion och på väg till och från den. Att erbjuda ett deltagande online är ett annat sätt! Deltar du online går du alltså exakt samma kurs som den som ges i studion. Klassen sänds via en sluten grupp på Facebook. Du kan vara med när vi sänder, eller titta senare. Filmerna sparas så att du kan titta flera gånger.

Pris: 1100 kr

Lärare: Julia Ilke

BOKA ONLINE GRAVIDYOGA

YOGAFILOSOFI
– och de existensiella frågorna

Vad är filosofin bakom yoga? Vad är ett gott liv? Hänger dessa frågor ihop? Det är vad vi kommer utforska över sex tillfällen i höst.
Den här kursen vänder sig till dig som funderar över meningen med alltihop: Varför finns vi? Vad är kunskap? Vem är jag? Vad är rätt? Vad är medvetande? Finns sanning? Med utgångspunkt i yogafilosofin kommer vi gräva djupare i existentiella frågor.
Varje träff tar avstamp i ett antal verser ur Patañjalis Yoga-sūtra och en relaterad existentiell fråga. Varje tillfälle inleds med att Malin ger kontext samt visar på möjliga jämförelser med andra tänkare och tankar ur både de västerländska och de österländska idétraditionerna. Sedan pratar och filosoferar vi tillsammans,
Filosofi handlar om livet och alla människor som lever har förutsättningarna som behövs för att börja filosofera. På den här kursen möts vi utifrån våra olika erfarenheter för att fundera mer tillsammans. Därför krävs inga förkunskaper utan bara en stor nyfikenhet och en vilja att öppna upp för nya sätt att tänka.
För dig med kort på Yogahuset finns även möjlighet att stanna kvar på en Hatha Vinyasa-yogaklass efter varje tillfälle.
Kursbok: Patañjali, Yoga-sūtra, övers. Måns Broo, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, 2019
OBS! Tänk på att beställa litteratur i god tid innan kursstart
När: Söndagar kl: 13:30-15:00, sex gånger med start 26 september

Pris: 1500 kr

Lärare: Malin Jörnvi har sex års akademiska studier inom filosofi och konst bakom sig. Hon är dessutom, yogalärare med 15 års egen yogapraktik samt ett livslångt intresse för de existentiella villkoren. Under hösten utbildar hon sig även inom filosofisk praxis.

Övrigt: Om  Malin blir sjuk och en klass behöver ställas in så flyttas hela kursen en vecka fram

 

BOKA YOGAFILOSOFI

Gratis prova-på

Detta är ett gratis prova-på tillfälle där du får ett smakprov på kursen och hur ett existentiellt samtal går till.

Boka gärna din plats då antalet platser är begränsade. Drop-in i mån av plats.

 

BOKA GRATISPLATS

Om den psykologiska och vetenskapliga grunden i YOMI:

YOMI har sin psykologiska grund i inlärningspsykologi och beteendeterapi, med influenser från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion Focused Therapy (CFT). Det innebär att vi anser att det vi gör (våra inre och yttre beteenden) i hög grad påverkar hur vi mår och fungerar och att vi för att ändra hur vi mår behöver börja med att ändra våra beteenden. Det innebär också att vi tror att vi inte kan ta bort jobbiga tankar, känslor eller impulser, utan att vi istället behöver hitta fungerande sätt att förhålla oss till det som gör ont i livet. Vilket lika mycket kan handla om yttre saker som händer, som inre tankar, känslor och upplevelser.

I YOMI-praktiken arbetar vi med att våga möta just våra egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser på ett mer observerande och accepterande sätt. Vi arbetar med att i dessa stunder, där det ibland smärtar, vara mer medkännande med oss själva och ta hjälp av mindfulness- och yogapraktiken för att må bättre.

YOMI har utvecklats av och lärs alltid ut av legitimerade psykologer som även är yogalärare. Det är just kombinationen av psykologi, yoga och mindfulness som utgör grunden i YOMI. YOMI har utvärderats i flera vetenskapliga studier i samarbete med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. De resultat vi hittills fått fram visar att de personer som genomgått originalversionen av YOMI YIN-programmet sänkte sina nivåer av upplevd stress och oro signifikant. Just nu pågår även forskningsprojekt i programmen YOMI Recover och YOMI YANG.

ONLINE YOMI Yang

Om du inte vill eller kan delta på plats i studion erbjuder vi även möjlighet att delta hemifrån. Klassen i studion livesänds och du är med oss ifrån den plats du befinner dig på. Vi sänder vi en sluten grupp på Facebook och filmerna ligger kvar hela kursperioden så att du kan titta när du vill samt även flera gånger.
Du får ett textkompendium till varje tillfälle. I gruppen kan du även ställa frågor direkt till läraren.

Pris: 1995 kr
Lärare: Sofia Lundahl, legimiterad psykolog och yogalärare

 

BOKA ONLINE YOMI YANG

YOMI YANG

YOMI YANG riktar sig till dig som känner dig som känner dig trött, som söker mer glädje i vardagen eller kanske bara vill hitta en tydligare riktning i livet. Genom programmet får du stöd i att hitta en mer givande vardag, förhålla dig på ett mer gynnsamt sätt till dina tankar och känslor, ägna din tid åt meningsfulla aktiviteter och vara snällare mot dig själv. I programmet använder vi oss av fysisk yoga (Hatha Vinyasa) som hjälper till att aktivera kroppen och sinnet. Yogan är på en öppen nivå som passar både nybörjare och erfarna yogisar. YOMI YANG-kursen kan även passa som stöd till dig som känner dig nedstämd eller är deprimerad.

Kursen i YOMI YANG som hålls på Yogahuset under våren 2021 sträcker sig över 10 onsdagar, med kursstart den 13/1. Varje session består av teoretiska inslag grundade i psykologisk kunskap, kombinerat med mindfulnessövningar och yogapraktik. Varje session följer olika teman i vilka vi fördjupar oss. Exempel på teman är “Observation och andning”, “Introduktion till livsvärderingar” och “Medkänsla med sig själv och andra”. Syftet med YOMI är att hjälpa deltagarna att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva, med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda. Tyngdpunkten ligger i att lära sig känna igen och acceptera sina egna behov och resurser, för att hitta ett mer funktionellt sätt att förhålla sig till dessa. Arbetet i YOMI sker huvudsakligen självständigt och under tystnad.

En anmälan till denna kurs ger dig e plats i studio samt möjligheten att se klassen igen via en slutna gruppen på Facebook där klassen även livesänds. Om du blir sjuk eller inte kan komma till studion kan du delta hemifrån istället. Du kan titta live eller när det passar dig.

Läs mer: www.yomi.nu

När: Nästa kurs ges våren 2022

Pris: 2995 kr

Lärare: Sofia Lundahl, legitimerad psykolog och yogalärare

Övrigt: Om Sofia blir sjuk och en klass behöver ställas in så flyttas hela kursen en vecka fram

 

BOKA YOMI YANG

Följ YOGAHUSET

 | 

Webbdesign- FEW Konsult. Foton på Julia- Niklas Jumlin och Mohammed Salik Logotyp- Anna Söderström.