YOMI YIN – Yoga och Mindfulness

YOMI är en vetenskapligt beprövad metod som kombinerar psykologisk teori med yoga- och mindfulnesspraktik. Den riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur man hanterar stress, oro och andra svårigheter i vardagen.

Vad är YOMI?

YOMI YIN-kursen sträcker sig över 10 veckor. Varje session består av teoretiska inslag grundade i psykologisk kunskap, kombinerat med mindfulnessövningar och yinyogapraktik. Varje session följer olika teman i vilka vi fördjupar oss. Exempel på teman är ”Observation och andning”, ”Tillämpning av acceptans” och ”Självomhändertagande”. Syftet med YOMI är att hjälpa deltagarna att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva, med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda. Tyngdpunkten ligger i att lära sig känna igen och acceptera sina egna behov och resurser, för att hitta ett mer funktionellt sätt att förhålla sig till dessa. Arbetet i YOMI YIN sker huvudsakligen med dig själv i tystnad, men det kommer även finnas visst utrymme för diskussion mellan deltagare under kursens gång.

Yogan som utförs är Yinyoga. Det är en lugn och meditativ form av yoga där varje position hålls i 3-5 minuter. Passar nybörjare så väl som erfarna yogisar.

Om den psykologiska och vetenskapliga grunden i YOMI:

YOMI har sin psykologiska grund i inlärningspsykologi och beteendeterapi, med influenser från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion Focused Therapy (CFT). Det innebär att vi anser att det vi gör (våra inre och yttre beteenden) i hög grad påverkar hur vi mår och fungerar och att vi för att ändra hur vi mår behöver börja med att ändra våra beteenden. Det innebär också att vi tror att vi inte kan ta bort jobbiga tankar, känslor eller impulser, utan att vi istället behöver hitta fungerande sätt att förhålla oss till det som gör ont i livet. Vilket lika mycket kan handla om yttre saker som händer, som inre tankar, känslor och upplevelser.

I YOMI-praktiken arbetar vi med att våga möta just våra egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser på ett mer observerande och accepterande sätt. Vi arbetar med att i dessa stunder, där det ibland smärtar, vara mer medkännande med oss själva och ta hjälp av mindfulness- och yogapraktiken för att må bättre.

YOMI har utvecklats av och lärs alltid ut av legitimerade psykologer som även är yogalärare. Det är just kombinationen av psykologi, yoga och mindfulness som utgör grunden i YOMI. YOMI har utvärderats i flera vetenskapliga studier i samarbete med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. De resultat vi hittills fått fram visar att de personer som genomgått originalversionen av YOMI YIN-programmet sänkte sina nivåer av upplevd stress och oro signifikant. Just nu pågår även forskningsprojekt i programmen YOMI Recover och YOMI YANG.

När: Nästa kurs ges våren 2025.

Pris: 3200 kr.
Med års- eller terminskort i studion finns en handfull platser som kan bokas veckovis utan extra kostnad. Vill du ha kursmaterialet som delas ut vid varje tillfälle så kostar det 995 kr för dig med års- eller terminskort.

Lärare: Sofia Lundahl, legitimerad psykolog och yogalärare

Övrigt: Bokningen är bindande men platsen kan överlåtas. 

Vid förhiner att delta på en klass så fås en drop in-biljett till någon av våra andra klasser. Förhinder ska meddelas senast kl 12 samma dag klassen ges.

Om läraren blir sjuk flyttas kursen fram en vecka

Läs mer på www.yomi.nu